PIO Logotip
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Kalkulator (projekcija visine penzije)

Elektronski servis „MOJ STAŽ I PENZIJA“ namenjen je svim građanima koji su obavezno osigurani kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a nisu korisnici penzije.

Kalkulator (projekcija visine penzije) prikazuje istoriju penzijskog staža, trenutni ukupan penzijski staž na osnovu podataka registrovanih u matičnoj evidenciji osiguranika i trenutni iznos penzije. Obračun porodične penzije nije predviđen ovom aplikacijom.

Aplikativno je omogućeno da se na osnovu trenutnih podataka i određenih parametara predvidi eventualni budući iznos penzije.

Kalkulator omogućava da se izborom parametara od strane korisnika daje prikaz samo približne projekcije staža i visine penzije, a zakonski iznos penzije se utvrđuje rešenjem u postupku ostvarivanja prava po podnetom zahtevu.

Zakonski iznos penzije utvrđen rešenjem može značajno varirati u odnosu na projektovani iznos penzije u zavisnosti od različitih faktora, uključujući promene zakona, uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,dužine penzijskog staža, promene prosečne mesečne zarade u Republici na godišnjem nivou i drugih faktora.

Projektovani iznos penzije nije obavezujući za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje s obzirom da se zakonski iznos penzije utvrđuje rešenjem u postupku ostvarivanja prava po podnetom zahtevu.
  Pokreni kalkulator

Korišćenje programskog rešenja Kalkulator (projekcija visine penzije) je moguće samo ako ste registrovani za korišćenje elektronskog identiteta građana (eID) preko portala eUprava i koristite mobilnu aplikaciju ConsentID, ili ako posedujete smart karticu sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdatim od nekog od sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, Pošta, Privredna komora i drugi).

Korisničko uputstvo